Dôchodkový produkt od Winners Group, kde 24 % zhltnú poplatky

Dôchodkový produkt od Winners Group, kde 24 % zhltnú poplatky

Tento blog som pôvodne uverejnili na blogu Sme.sk Po viacerých predžalobných výzvach sa SME rozhodlo text stiahnuť. Zľakli sa možnej žaloby za údajné nekalosúťažné konanie. Napriek tomu verím, že pravdu nie je možné umlčať. Ani keď máte dostatočne drahých právnikov. Preto blog uverejňujem na svojej osobnej stránke vo verzii, ktorá vznikla po prvých sťažnostiach od Amslica. Celú históriu blogu si môžete prečítať tu.

Poradkyňa Winners Group odporučila klientovi ako sporenie na dôchodok produkt od Metlife Amslico, v ktorom 24,4 % zhltnú poplatky.

Poznáte to. Vaša dcéra príde domov nadšená, že si našla skvelú brigádu. Bude ľuďom pomáhať, aby zarobili peniaze a ona bude pritom zarábať tiež! Ste nadšený spolu s ňou a hneď a zaraz sa stávate prvým klientom novopečenej finančnej poradkyne. Viac o Vašich psychologických pochodoch nájdete tu.

V tomto príbehu sa prvými klientmi okrem mamičky stal aj mamičkin priateľ, v tom čase 51 ročný muž pomaly mysliaci na dôchodok. Nakoľko dcéra v tej dobe nevedela ešte ani len zmluvu vypísať, celé „poradenstvo“ robila jej garantka Mgr. Magdaléna Ďuricová (PFA 80839 pod spoločnosťou Winners Group, a. s.). Dcéra sa iba podpísala.

Pani Ďuricová odporučila klientovi, ktorého požiadavkou bolo sporiť si na dôchodok po dobu 12 rokov, poistnú zmluvu Metlife Dôchodok. Tí, čo čítate môj blog pravidelnejšie, to už poznáte. Poistné zmluvy sú na sporenie absolútne nevhodné. Okrem vysokých počiatočných nákladov Vás čakajú aj mastné priebežné poplatky. Výsledkom je, že pri zrušení v prvých rokoch nedostanete naspäť vôbec nič a ak náhodou vydržíte až do konca, nasporená suma nemusí byť ani polovica z toho, čo by ste mali v normálnom produkte určenom na sporenie.

Nechcem Vás nudiť čísielkami, tak len vedzte, že v produkte Metlife Dôchodok by klientovi poplatky za 12 rokov požrali 24,4 % z toho, čo by tam vložil. Výpočet aj s uvedením poplatkov produktu nájdete tu.

EDIT 21.11.2013: Vďaka nadmernej agilnosti právnikov Metlife Amslico, musím blog editnúť ešte raz. Amslico tvrdí, že môj výpočet je zlý, dokonca sami predložili tabuľku, v ktorej sa nasporená suma v ich produkte od môjho výpočtu líši o cca 80 Eur. Dodávam teda, že môj výpočet je iba približný a drobné odchýlky môžu byť spôsobené napríklad iným poradím odpočítavania poplatkov. Správne poradie v zmluve uvedené nie je (aspoň nemám tú vedomosť). Viac ohľadom výpočtu napíšem v ďalšom blogu.

Zarytý poisťovák, ktorý veľa odbornosti nepobral, teraz určite z kože vyskočil a kričí na monitor: „Ale však sú tam výnosy, čo tam po poplatkoch, výnosy!!“ Nie, milý poisťovák, poplatky sú veľmi podstatné. Rozdiel medzi sporením v normálnom produkte a v Metlife Dôchodok je približne rovnaký pri akomkoľvek výnose. Po 12-tich rokoch je to približne 24 % a ak by neborák klient do tohto skvostu sporil celých 40 rokov, rozdiel v nasporenej sume by bol viac ako 40 %. Výpočet tu.

EDIT 21.11.2013: Metlife Amslico namieta, že porovnanie ich konkrétneho poistného produktu s anonymným produktom určeným na sporenie je nenáležité. Už som z toho unavený. Nerád sa opakujem ako pokazená platňa. Blogový priestor autora považujem za jeden celok. Ja som v tomto mojom vlastnom celku už dávno pradávno vysvetlil, a X krát zopakoval, prečo sú poistné produkty (a to akejkoľvek poisťovne, nemám na mysli len Amslico) na sporenie nevhodné. Krátke vysvetlenie, a odkaz na podrobnejšie, mám úplne od začiatku aj v tomto blogu. Faktom je, že mnohí podvodníci zneužívajú poistné produkty a predávajú ich klientom ako produkty na sporenie. To je čistý fakt. Že poistný produkt je na sporenie nevhodný, je možné dokázať iba jeho porovnaním s produktom, ktorý na sporenie určený je. Ako inak by sa to dalo dokázať?

V tomto prípade bol nevhodným spôsobom sprostredkovaný produkt Metlife Amslico. Tak som porovnával produkt Metlife Amslico. Áno, s anonymným produktom. S anonymným preto, lebo reklama je blogoch SME zakázaná. Tentokrát, výnimočne, s dovolením adminov SME, uvediem príkladmo niektoré konkrétne produkty, ktoré na sporenie určené sú, a ktoré si do tohto porovnania môžete pokojne dosadiť (abecedne): investičné programy ČP Invest, sporenie od EIC, Rytmus od Pioneer Investments, Tempo od AXA, VIP od Alico Funds. Áno, podobný produkt má aj dcéra Metlife Amslico. Sporenia do podielových fondov ponúkajú aj bankové asset managementy, napríklad Tatrabanka, ČSOB, SLSP. Ospravedlňujem sa, ak som niekoho opomenul, mojim cieľom nebolo vytvoriť úplný zoznam, ani nenaznačujem, že vyššie uvedené produkty sú najlepšie a najvhodnejšie.

Na záver tejto vsuvky veta, ktorú žiadajú doplniť právnici Metlife Amslico: „Produkt nášho klienta má špecifické charakteristiky a nedá sa porovnávať s jednoduchým sporením kvôli existencii poistného elementu, ktorý môže byť preferovaný niektorými klientmi pri rozhodovaní o tom, či úspory budú zhodnocovať len sporením alebo formou investičného poistenia.“

Pani Ďuricová poškodila klienta dvojnásobne, lebo spolu s týmto skvostom mu odporučila znížiť platbu do jeho pôvodnej zmluvy, zhodou okolností tiež od Amslica, tentokrát Metlife Global Garant, ktorá je na sporenie tiež absolútne nevhodná. Čo mala urobiť pani Ďuricová? Keby bola skutočnou poradkyňou, vysvetlila by klientovi, prečo je zmluva na sporenie nevhodná, zmluvu by zrušili a klientovi by odporučila produkt na priame sporenie do podielových fondov. A čo urobila pani Ďuricová? Presvedčila klienta, že jej zmluva je lepšia, znížila klientovi platbu do pôvodnej zmluvy a uzatvorila mu ďalšiu blbosť.

Klient mal teda po návšteve od pani Ďuricovej uzatvorené dve na sporenie drahé a pre neho nevhodné zmluvy. EDIT 21.11.2013: Ide o môj osobný názor na vhodnosť daných produktov na konkrétnu situáciu. Je možné, že dané produkty by pre iného klienta s inými pohnútkami boli vhodné. Aby toho nebolo dosť, znížením platby na pôvodnej zmluve sa stalo to, že klient by ďalších niekoľko rokov splácal počiatočné náklady. Počiatočné náklady sa totiž určujú z výšky platby a ak sa platba zníži ešte počas splácania počiatočných nákladov, tie sa rozrátajú do ďalších rokov. Takže keď pani Ďuricová znížila klientovi platbu po roku platenia na menej ako polovicu, urobila len to, že splácanie počiatočných nákladov na zmluve natiahla na ďalšie roky. Klient teda nič neušetril a naopak, v novej zmluve začal splácať nové počiatočné náklady. Pani Ďuricová spôsobila klientovi škodu približne 1000 Eur.

Dejstvo druhé: žiadame odškodné

Keď klient a jeho priateľka zistili čo im pani Ďuricová uzatvorila za zmluvy, žiadali od nej vysvetlenie. Pri konfrontácii sa pani Ďuricová začala brániť znôškou nezmyslov: „Pôvodná zmluva bola výluková, táto je najmenej výluková na trhu.“ Obe zmluvy sú od tej istej poisťovne a poistné podmienky sú zhodné skoro na 100 %. Okrem toho, že to nie je pravda, prečo by mali klienta zaujímať poistné výluky, keď si chcel iba sporiť na dôchodok? „NBS dozoruje nad všetkými informáciami, ktoré klientom dávame a tiež nad tým, prečo niektoré programy posúvame klientom a iné nie.“ :) Čo na to v NBS? Možno by to mohli oceniť odobratím povolenia na sprostredkovanie.

Následne sa klienti obrátili na mňa. Keď som sa oboznámil so všetkými skutočnosťami, odporučil som im domáhať sa nápravy súdnou cestou. Pani Ďuricová sa totiž dopustila zásadnej chyby. Súčasťou každej zmluvy musí byť aj Záznam o finančnom sprostredkovaní. Tento alibistický kus nahusto popísaného papiera slúži na to, aby v prípade problémov mohol sprostredkovateľ ukázať na papier, aha, však toto ste chceli. Asi toľko ostalo zo snahy zákonodarcu chrániť záujmy klienta. Nič nehovoriaci papier.

Keďže vypisovanie lajstra je pekná otrava … obzvlášť keď ideme klientovi uzatvoriť niečo, čo sa vôbec nehodí jeho potrebám, že pani Ďuricová … sprostredkovatelia často podstrčia papier klientovi na podpis iba ako otravnú byrokraciu a zvyšok protokolu si už vyškrtajú pekne doma v súkromí. Lenže tu pani Ďuricová urobila chybu. Klientovi nechala jeho kópiu protokolu, pekne nevyplnenú, iba s jeho podpisom. Tým pádom nemôže tvrdiť, že klient chcel poistnú zmluvu.

V snahe vyhnúť sa súdu požiadali klienti o odškodnenie priamo spoločnosť Winners Group, ktorá pani Ďuricovú zastrešuje. Z odpovedí vyplynulo, že vo Winners Group sa takéto poradenstvo považuje za normálne a je plne v súlade s ich profesionálnym štandardom. Pani Ďuricová totiž patrí medzi ich najskúsenejších a najkvalitnejších poradcov. Z listu sme sa dokonca dozvedeli, že produkt Metlife Dôchodok výslovne odporúča pre záujemcov, ktorí majú požiadavky a potreby rovnaké ako klient, aj spoločnosť Amslico. Porovnajte si to s vyjadrením, ktoré mi dalo Amslico v jednom predchádzajúcom spore, citujem: „Hlavnou funkciou životného poistenia je zabezpečiť klientovi poistné krytie pre prípad smrti. Produkty s účelom zhodnotenia vložených prostriedkov a ochrany proti inflácii sú bankové produkty.“

Odškodnenia sa klienti do dnešného dňa nedočkali. Súd by trval dlho, nebol by lacný a aj keď šanca na úspech je vysoká, ešte nevedia či na to majú žalúdok. V každom prípade, záver je jasný. Winners Group sa vyhýbajte oblúkom. To, čo som videl, nemá s kvalitným poradenstvom nič spoločné.

A ešte čerešnička na záver. Pani Mgr. Magdaléna Ďuricová patrí k vrcholovému vedeniu tejto spoločnosti, nakoľko je členkou dozornej rady spoločnosti Winners Group, a. s.