Prečo aj nové tehotenské dávky potrebujú zmenu systému?

Prečo aj nové tehotenské dávky potrebujú zmenu systému?

Veľmi zjednodušene – pretože mnohé budúce mamičky ich jednoducho nedostanú. Vítaná novinka na podporu mladých rodín žiaľ „zdedila“ nespravodlivo nastavený systém posudzovania nároku na poskytnutie dávky. Ale poďme po poriadku.

Od apríla tohto roku majú nastávajúce mamičky nárok na novú dávku, tzv. tehotenské. Jej cieľom je pomôcť ženám so zvýšenými výdavkami počas tehotenstva. Tehotné študentky majú v tomto období nárok na tehotenské štipendium. Mnohé ženy, ktoré od začiatku tohto roka otehotneli alebo tehotensvo plánujú, sa tejto „novinke“ určite potešili.

Budúce pracujúce mamičky si môžu vďaka novej dávke mesačne prilepšiť o 215,50 až 333,90 eur mesačne, podľa výšky vymeriavacieho základu a počtu dní v mesiaci. Tehotné študentky dostávajú tehotenské štipendium vo výške 200 EUR. Tehotenské aj štipendium sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu.

Jednou z podmienok na získanie tehotenskej dávky je, že žena musí byť nemocensky poistená minimálne 270 dní za posledné 2 roky. To znamená, že musí byť zamestnaná alebo podnikať ako SZČO dostatočne dlho, aby túto podmienku splnila. A práve tu vzniká problém.

Ak totiž ide o študentku, ktorá krátko po maturite či promóciách zistí, že je tehotná, na tehotenskú dávku nárok nemá. Počas štúdia zrejme nebola zamestnaná v riadnom pracovnom pomere a tak podmienku 270 dní nemocenského poistenia nespĺňa. A tehotenské štipendium už samozrejme takisto nedostane.

Žiaľ, tehotenskou dávkou nespravodlivosť v systéme pre túto mamičku nekončí. Tehotná čerstvá absolventka zostane finančne znevýhodnená na dlhšie obdobie ako len počas tehotenstva. Ako tehotnej sa jej bude zrejme práca hľadať ťažšie, a aj keby sa zamestnala ihneď, nesplní podmienku 270 dní nemocenského poistenia na výplatu materskej. A keďže nebude poberať materské, bude mať nárok iba na nižšiu úroveň rodičovského príspevku.

Znie to celé ako začarovaný kruh. Ale systém dávok pre rodiny s deťmi do 3 rokov veku taký už dlhodobo je. Je veľmi komplikovaný a nespravodlivý, a nevyhnutne vyžaduje komplexnú opravu. Podmienka 270 dní nemocenského poistenia totiž spôsobuje problémy aj iným skupinám matiek. Mnoho žien nedostane materské, aj keď predtým pracovali, alebo ak mali rizikové tehotenstvo. Na druhej strane zo systému unikajú desiatky až stovky miliónov eur ročne, lebo ten, kto vie ako na to, si dokáže vysokú materskú umelo „vyrobiť“.

Otázka je, ako to vyriešiť. SAS navrhla úplné zrušenie podmienky 270 dní, a zároveň vyššiu a flexibilnejšiu materskú. Pre ženy, ktoré zatiaľ príjem nemali, by sa na výpočet materskej použili náhradné vymeriavacie základy podľa dosiahnutého vzdelania ženy. Aj tieto mamičky by tak získali dávku, ktorá je približne o 50 % vyššia, ako aktuálny rodičovský príspevok. Navyše by sa materská mohla podľa rozhodnutia ženy čerpať už od 13. týždňa tehotenstva.

Ministerstvu práce a sociálnych vecí sme návrh na takúto zmenu systému doručili dokonca v paragrafovom znení. Zatiaľ sme však nedostali žiadne vyjadrenie. Dobrá myšlienka podporiť budúce matky už od začiatku tehotenstva však medzitým pre mnohé ženy zlyháva. Ak je naším cieľom podporiť rodiny, urobme to celé inak a nanovo.