Príbeh jedných garáží alebo Bajanova odysea

Príbeh jedných garáží alebo Bajanova odysea

Už desať rokov terorizujú obyvateľov Pečnianskej ulice návštevníci krčiem v priľahlých garážach. Starosta napriek sťažnostiam a odporu obyvateľov opäť povolil predĺžené otváracie hodiny.

Je to už viac ako 15 rokov, od kedy mestská časť vedená starostom Bajanom povolila na Pečnianskej ulici výstavbu verejných garáží. Proti plánovanej výstavbe sa ihneď zdvihla vlna odporu, obzvlášť proti obchodným priestorom plánovaným na prízemí budovy. Starosta Vladimír Bajan stavbu obhajoval zvýšením počtu parkovacích miest a v obchodných priestoroch sľuboval občiansku vybavenosť.

A tak na mieste, kde som sa ako dieťa sánkoval, postavili veľké garáže. Parkovaniu nepomohli, lebo cena za parkovacie miesta bola privysoká a komfort parkovania nízky. Ešte dlhé roky po dokončení zívali garáže prázdnotou. Voľné parkovacie miesta zaplnili postupne hluční motorkári, ktorých nikto nikde nechcel.

Čuduj sa svete, všetko, čoho sme sa obávali, sa postupne naplnilo. Z občianskej vybavenosti sa vykľuli tri krčmy a jedna herňa, priamo oproti obytnému domu. Hluk, opilci, výtržníci, rušenie nočného pokoja. Pri jednom z rekordných policajných zásahov sa pred budovou zišlo až osem policajných áut. Paradoxne, pri následných sťažnostiach išlo práve o jeden zo zásahov, ktorý policajti neevidovali a obyvatelia im ho museli pripomenúť vyhotovenou fotodokumentáciu.

Po desiatkach sťažností a množstve policajných zásahov sa situácia vyostrila natoľko, že mestská polícia mala na mieste určitý čas stálu hliadku. Situácia vyvrcholila v roku 2008, kedy po intenzívnych sťažnostiach a podpisovej akcii občanov došla trpezlivosť už aj vedeniu mestskej časti a vtedajších prevádzkarov sme spoločnými silami postupne spacifikovali. Zároveň sme sa s predstaviteľmi mestskej časti dohodli, že pohostinské zariadenia na Pečnianskej ulici nebudú mať povolenú predĺženú prevádzkovú dobu. Už vtedy sme dôrazne žiadali, aby mestská časť informovala obyvateľov ako účastníkov konania o každom novom konaní o predĺžení otváracích hodín.

Vladimír Bajan našu žiadosť odignoroval a po svojom návrate do kresla starostu novým prevádzkovateľom opäť škandalózne predĺžil otváraciu dobu. Problémy sú samozrejme naspäť. Iba za posledný jeden rok (!) napočítali občania 30 zásahov štátnej alebo mestskej polície. Pracovníci mestskej časti odpisujú na kvantum sťažností, chodia po večeroch na náhodné kontroly a starosta Bajan opäť sľubuje, odkladá, niektoré sťažnosti vyhodnocuje ako opodstatnené, iné nie, lebo sa vraj nepreukázali. Dovolí si dokonca bonmoty, citujem „polícia nemohla zistiť totožnosť majiteľa klubu, lebo ten po krátkej konverzácii odišiel dnu a zamkol sa“, inokedy na dve rôzne sťažnosti pošle tú istú odpoveď s rôznymi dátumami.

Nemajú pracovníci mestskej časti aj inú užitočnejšiu robotu, ako odpisovať na naše sťažnosti? Neboli by policajti prospešnejší na iných miestach ako pri krčmách, ktoré tu stoja vďaka Bajanovi a je v nich hluk opäť vďaka Bajanovi? Prečo Vladimír Bajan takto ignoruje občanov a mrhá prostriedkami mestskej časti?

Dovolím si kacírsku myšlienku. Čo ak sa obyvatelia Pečnianskej ulice začnú domáhať od mestskej časti náhrady škody? Hlučné krčmy v tesnom susedstve nepochybne znižujú hodnotu ich bytov a dlhodobé (ne)konanie starostu im spôsobuje škodu. Kto to zaplatí? Rozpredá Vladimír Bajan svoj majetok a odškodní dotknutých obyvateľov? Prečo si Vladimír Bajan nepostaví krčmu oproti svojmu rodinnému domu v Trnávke a nepovolí tam otváraciu dobu do druhej hodiny rannej?

Komentáre