Tunelovanie rozpočtu cez Petržalské noviny

Tunelovanie rozpočtu cez Petržalské noviny

Celé roky odtekali z petržalského rozpočtu desaťtisíce do vrecka súkromnej firmy, ktorá vydávala Petržalské noviny. Firma si protiprávne nechávala príjmy z inzercie a vôbec nedodávala to, čo podľa zmluvy mala. Kľúčové zastupiteľstvo, kde sme rozbehli proces zastavenia tejto zlodejiny, sa odohralo 12.12.2017. Odporúčam buď video alebo zápisnicu z rokovania.

K zastupiteľstvu sa viaže aj tento krátky článok.