Verím, že „vylepšený“ zákon o krypte a investíciách prejde

Verím, že „vylepšený“ zákon o krypte a investíciách prejde

V novembri 2022 parlament hlasoval o mojom návrhu novely zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien. Jeho cieľom bolo urobiť prvý krok smerom k zlepšeniu podmienok pre investorov a kryptonadšencov. Zákon žiaľ napriek pozitívnym opatreniam, ktoré mal priniesť, aj na prekvapenie mnohých kolegov neprešiel. Napriek tomu to nevzdávam. Na májovú schôdzu parlamentu prinášam „vylepšený“ návrh, ktorý som pripravil na základe odborných diskusií a v spolupráci s poslancami z viacerých klubov. Som optimista, verím, že to prejde

Z dnešného pohľadu bolo novembrové hlasovanie celkom úsmevné. Návrh zákona o zrovnoprávnení zdaňovania investícií a kryptomien totiž vtedy neprešiel zrejme iba omylom. Od niektorých poslancov som počul, že chceli návrh podporiť, ale ten, kto ukazoval ako majú hlasovať, sa v rozhodujúcej chvíli pomýlil…

Vraj som bol málo ambiciózny

Zároveň viacerí z kolegov avizovali, že môj pôvodný návrh bol málo ambiciózny. Že pre zlepšenie podmienok pre investorov a naštartovanie kapitálového trhu na Slovensku je potrebné urobiť viac.

Áno, pôvodný návrh bol možno opatrný. Mojou snahou však bolo, aby najmä prešiel parlamentom a pripravil „pôdu“ pre ďalšie zmeny. Investori a zástupcovia kryptokomunity na Slovensku sú totiž v súčasnom stave takí zúfalí, že boli radi za každú pozitívnu zmenu, ktorú som navrhol.

Je to teda tak trochu paradox, ale novembrový „neúspech“ zákona ma povzbudil ísť ešte ďalej. Nový návrh s podporou viacerých poslaneckých klubov, o ktorom budeme diskutovať na májovej schôdzi, stavia na zmenách z pôvodného návrhu a navrhuje ďalšie pozitívne opatrenia.

Čo sme chceli zaviesť v novembri

O tom, že náš systém zdaňovania investícií a kryptomien je mimoriadne neefektívny, komplikovaný a demotivačný som písal už v jednom z predchádzajúcich blogov.

Na vykreslenie situácie iba zopakujem, že napríklad zisk z kryptomien je u nás zaťažený 33 – 39 percentami, pretože okrem dane z príjmu je z neho potrebné zaplatiť aj zdravotné odvody. Znie to ako sci-fi, pre investorov do krypta to však znamená, že ich ani nepadne svoje zisky zdaňovať na Slovensku.

Výsledkom aktuálneho stavu je v podstate neexistujúci kapitálový trh, občania s najnižším finančným majetkom v Európe a miliónové straty na príjmoch do štátneho rozpočtu.

V novembri sme sa preto s kolegom Mariánom Viskupičom pokúsili priniesť aspoň prvé najdôležitejšie zmeny smerom k zlepšeniu. Náš návrh zákona zrovnoprávňoval zdaňovanie rôznych typov investícií, zavádzal tzv. časový test, t.j. obdobie držania, po ktorom je zisk z predaja investície oslobodený od dane, odstraňoval drakonické zdaňovanie ziskov z kryptoaktív a zlepšoval aj nástroj tzv. Dlhodobého investičného sporenia.

Do parlamentu prichádza rozšírený návrh

Na základe diskusie s odborníkmi v odbore a s viacerými poslancami teraz prinášame do parlamentu nový, rozšírený návrh tejto novely zákona. Oproti pôvodnému má ambíciu zaviesť viacero ďalších pozitívnych zmien.

Zaujímavou novinkou je to, že investor si môže v rámci zdaňovacieho obdobia uplatniť voči ziskom svoje realizované straty. To dnes nebolo možné ani pri akciách, ani pri kryptomenách či forexe. Zisky ste museli zdaniť všetky a na straty nikto nehľadel.

Zákon sme upresnili tak, aby sa časový test jeden rok vzťahoval aj na tuzemské podielové fondy. Tie doteraz podliehali zrážkovej dani 19%. Ak budete držať cenný papier jeden rok, daň zo zisku už neplatíte.

Zákon takisto zlepšuje podmienky aj pre sofistikovanejších investorov. Príjmy z alternatívnych investičných fondov budú podliehať dani 7 %, vďaka čomu bude toto odvetvie viac konkurencieschopné v porovnaní so zahraničím.  Zlepší sa aj dostupnosť alternatívnych investičných fondov. Novela navrhuje zníženie minimálnej investície kvalifikovaného investora zo 100 na 50 tisíc eur a zvýšenie limitu kvalifikovaných investorov na majetku fondov z 20 % na 40 %.

Čo si od toho sľubujeme

V prvom rade verím, že zákon, ktorý má širokú odbornú aj poslaneckú podporu, napriek aktuálne veľmi neprehľadnej politickej situácii parlamentom prejde.

Pre investorov môžu tieto zmeny znamenať obrovský krok dopredu. Nebudú sa musieť obávať, ktorý zákon a akým spôsobom porušili v neprehľadnej spleti zdaňovania, zlepší sa atraktivita aj dostupnosť investovania. A náš štátny rozpočet určite pocíti nárast príjmov, pretože z aktuálnej nuly to môže ísť už iba smerom hore.

Slovensko už musí konečne prestať ignorovať miliardové kapitálové odvetvie, ktoré je v iných krajinách jedným z pilierov ekonomiky.Takto sa ochudobňujeme o hospodársky rast, ktorý rozvinutý kapitálový trh so sebou prináša.

Čo môže priniesť májová novela zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien:

  • Zrovnoprávnenie zdaňovania rôznych typov investícií
  • Časový test 1 rok, po ktorého uplynutí sú investície oslobodené od dane
  • Možnosť uplatniť si straty voči ziskom v rámci zdaňovacieho obdobia
  • Oslobodenie tuzemských podielových fondov od zrážkovej dane
  • Zrušenie zdravotných odvodov v prípade kryptomien
  • Nebude sa zdaňovať výmena 1 kryptomeny za druhú
  • Zisk z kryptomien bude po roku držania podliehať dani 7%
  • Daň 7 % sa bude uplatňovať aj na príjmy z alternatívnych investičných fondov
  • Zlepší sa dostupnosť alternatívnych investičných fondov znížením minimálnej investície na 50 tisíc EUR a zvýšením limitu kvalifikovaných investorov na 40 %