Nebudeme krypto raj, ale môžeme vykročiť správnym smerom

Nebudeme krypto raj, ale môžeme vykročiť správnym smerom

Na konci októbra sme do parlamentu predložili novelu zákona, ktorá má za cieľ zrovnoprávniť zdaňovanie investícií a zlepšiť zdaňovanie kryptomien. O tom, prečo sú tieto zmeny dôležité, som písal v mojom predchádzajúcom blogu. Dnes sa pozrieme na to, čo konkrétne táto novela zákona prináša. Navrhovanými opatreniami sa snažíme riešiť tri okruhy problémov.

Zrovnoprávňujeme zdaňovanie

V prvom rade navrhujeme, aby príjem z predaja cenných papierov bol po jednom roku držania oslobodený od dane bez ohľadu na to, či ide o zahraničný alebo slovenský podielový fond, ETF alebo iný druh cenného papiera. Tri režimy zdaňovania tak meníme na jeden, a teda všetky porovnateľné finančné nástroje budú zdaňované rovnako.

Výsledkom bude zjednodušenie a sprehľadnenie systému zdaňovania investícií pre občanov, naštartovanie kapitálového trhu u nás a v konečnom dôsledku aj zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Očakávame väčší objem priznaných ziskov z cenných papierov, pretože keď niečo začnete zdaňovať efektívne, tak vám aj viac ľudí svoje príjmy prizná.

Podporujeme dlhodobé sporenie

Druhou, možno nenápadnou, ale o to dôležitejšou zmenou, je sfunkčnenie Dlhodobého investičného sporenia. Dlhodobé investičné sporenie je nastavené tak, že pokiaľ si sporíte minimálne 15 rokov, toto sporenie je oslobodené od dane.

Doteraz sa tento typ sporenia vzťahoval iba na burzovo obchodované cenné papiere, a preto ho nikto nepoužíval. Po novom by sa mal vzťahovať na všetky finančné nástroje a budú ho môcť poskytovať aj obchodníci s cennými papiermi.

Od tejto zmeny si sľubujeme, že sa Dlhodobé investičné sporenie začne využívať ako nástroj na systematické budovanie majetku a doplní zabezpečenie občanov na dôchodku. Na náš dôchodkový systém sa totiž môžeme spoliehať čoraz menej.

Znižujeme drakonické zdaňovanie krypto-aktív

Trhová kapitalizácia všetkých krypto-aktív sa pohybuje na úrovni 2-3 biliónov dolárov, denný obrat na burzách sa v minulom roku pohyboval niekde medzi 50-170 miliardami EUR. Naša legislatíva sa napriek tomu krypto-aktívam vôbec nevenuje.

U nás platíme z krypta nielen daň z príjmu, ale aj úplne nezmyselné zdravotné odvody. Celkovo to predstavuje zaťaženie príjmov na úrovni 33 – 39 %. Investorov preto ani len nenapadne zdaňovať svoje projekty na Slovensku.  Náš rozpočet tak prichádza o obrovské príjmy z kryptoaktív.

V našom návrhu v prvom rade rušíme povinnosť platiť zo zisku z krypto-aktív zdravotné odvody. Zdaňovať sa už nebude ani výmena jednej kryptomeny za druhú. V návrhu zákona stanovujeme, že predajom virtuálnej meny je iba taký predaj, ktorého výsledkom je peňažné plnenie daňovníka alebo výmena virtuálnej meny za stablecoin. Zároveň navrhujeme, aby sa zisk z predaja krypto-aktív držaných viac ako jeden rok zdaňoval zníženou sadzbou 7%.

Viem, že náš návrh neurobí zo Slovenska krypto raj a mnohí ho budú považovať za málo ambiciózny. Snažili sme sa však pripraviť návrh, ktorý má šancu na schválenie parlamentom a urobiť tak prvý krok správnym smerom. Veríme, že vďaka navrhovaným zmenám sa Slovensko stane atraktívnejšie pre kryptokomunitu a investori nebudú musieť zakladať svoje projekty v zahraničí.

Ivestori do krypta, ale aj do cenných papierov sa už nebudú musieť báť, ktorý zákon a akým spôsobom porušili v tej neprehľadnej spleti zdaňovania, ktorú tu aktuálne máme. A náš štátny rozpočet určite pocíti nárast príjmov, pretože z aktuálnej nuly to môže ísť už iba smerom hore.

Daňová sekcia MF investíciám ani kryptu nerozumie

Na záver by som ešte rád vysvetlil, prečo tento užitočný zákon prinášame až teraz, keď sme v opozícii. Dôvodom je absolútna nemožnosť spolupráce s daňovou sekciou Ministerstva financií SR. Za dva a pol roka sme sa nedokázali s nimi dohodnúť absolútne na ničom.

V rámci pracovnej skupiny pre rozvoj kapitálového trhu sme pripravii asi 25 bodov a na všetky sme dostali vždy úplne zamietavé odpovede. Väčšinou s dôvodom, že opatrenie spôsobí výpadok v príjmoch do štátneho rozpočtu. Keď som sa však spýtal, o aký výpadok podľa nich ide, odpoveď som nedostal. Som preto presvedčený, že daňová sekcia MF SR je najväčšou brzdou rozvoja kapitálového trhu u nás. Bez toho, aby sa toto zmenilo, sa pri investíciách ani pri krypte nikam nepohneme.