Chcete poradiť?

Ak máte záujem o moju radu či pomoc, máte niekoľko možností.

Platené ekonomické a investičné poradenstvo poskytujem prostredníctvom spoločnosti Finpros. Na jednoduché otázky odpovedám aj bez nároku na honorár, zložitejšie analýzy zmlúv robím na základe hodinovej sadzby.

Poradenstvo a zastupovanie pri riešení podvodného konania sprostredkovateľov poskytujem v súčinnosti so spolupracujúcimi advokátmi na princípe podielovej odmeny zo získaného odškodného.

Ak máte záujem o konkrétnu službu, či produkt a chcete, aby Vám ju poskytol odborne zdatný profesionál, zavítajte na našu stránku MôjPoradca.sk Na kvalitu poskytovaných služieb osobne dohliadam.

Pri sprostredkovaní finančných produktov ma zastrešuje spoločnosť Finportal a.s., v ktorej pôsobím ako Oblastný riaditeľ.