Dáme 1000 EUR každému, kto si začne sporiť na dôchodok. A ešte vám ho aj o štvrtinu zvýšime!

Dáme 1000 EUR každému, kto si začne sporiť na dôchodok. A ešte vám ho aj o štvrtinu zvýšime!

Ak vám to znie to ako predvolebné heslo niektorej z populistických strán, nečudujem sa. V našom prípade to však nie sú prázdne sľuby. Toto dokážeme v SASKE dosiahnuť pomerne jednoduchými zmenami v zákonoch. Čítajte ďalej.

O tom, že náš súčasný dôchodkový systém je neudržateľný, som už hovoril a aj podrobne písal viackrát, napríklad TU alebo TU, a natočil som k tomu aj video. Čoraz menej ľudí pracuje na čoraz viac seniorov a tak na dôchodky v dnešnej výške môže súčasná generácia pracujúcich zabudnúť. Ak vám ktokoľvek tvrdí niečo iné, klame.

Ľudia preto musia začať o svojom dôchodku premýšľať skôr a najmä inak. Prestať sa spoliehať na „silný“ štát, ktorý sa má postarať. Jednoducho kto sa o seba nepostará sám, na dôchodku sa dobre mať nebude.

To však neznamená, že štát sa má hroziacej chudobe budúcich dôchodcov iba prizerať. Naopak. Je nevyhnutné čo najskôr začať investovať do motivačných sporiacich schém a zároveň prijať také opatrenia, aby boli dôchodky z II. piliera čo najvyššie.

Včera bolo neskoro…

Začať sporiť je náročné. Hneď po skončení štúdia sa vám dôchodok zdá nekonečne ďaleko a asi ani nezarábate najlepšie. Ak máte rodinu, možno by ste už aj sporili, ale zasa nie je veľmi z čoho. A keď deti odrastú, chcete si konečne aj niečo dopriať.

Pritom pri sporení zohráva najdôležitejšiu rolu čas. Napríklad ak by ste chceli na dôchodku počas 20 rokov dostávať 500 EUR mesačne a začnete sporiť hneď po škole, stačí vám odkladať si každý mesiac 45 EUR. Ale ak ste sa spamätali až okolo 50-ky, mesačne si budete musieť až do dôchodku odkladať približne 340 EUR!

Štát preto musí vytvoriť systém efektívnych motivácií, ktoré ľudí k dlhodobému sporeniu na dôchodok privedú. Jednou z najefektívnejších možností sú dobrovoľné príspevky do II. piliera. Na to máme v našom programe pripravené tri konkrétne opatrenia.

Prispieva štát, sporiteľ aj zamestnávateľ.

Pri vzniku II. piliera v roku 2004 bol príspevok z odvodov stanovený na 9 % hrubej mzdy. Neskôr ho vláda znížila na 4 % a len veľmi pomaličky sa šplhá k 6 %. Prvým opatrením na zvýšenie motivácie sporiť je preto možnosť navýšiť tento príspevok do výšky 9 % v prípade, ak si sporiteľ prispeje rovnakou sumou v rámci dobrovoľných príspevkov.

Podobne by fungovalo ďalšie navrhované opatrenie. Chceme umožniť zamestnávateľom prispievať svojim zamestnancom na dôchodok do druhého piliera do výšky 3 % hrubej mzdy za podmienky, že tú istú sumu si odloží aj zamestnanec. Príspevok zamestnávateľa by bol oslobodený od odvodov, aby sme vytvorili motiváciu na strane zamestnávateľa aj zamestnanca.

Toto opatrenie by bolo možné v budúcnosti rozšíriť aj na iné typy produktov dlhodobého sporenia s možnosťou výberu po dosiahnutí dôchodkového veku. Bude to však potrebné nastaviť tak, aby sme predišli riziku zaplavenia trhu nekvalitnými a špekulatívnymi dôchodkovými produktami. Výsledkom by bolo sklamanie a nízke úspory dôchodcov.

Poďme ale k sľubovaným 1000 eurám.

Štát v súčasnosti motivuje individuálne sporenie na dôchodok jediným opatrením. Zo základu dane je možné odpočítať si príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 180 EUR ročne. Takáto motivácia je však nedostatočná u ľudí, ktorí majú daňovú povinnosť nízku alebo nulovú.

Súčasťou nášho programu je preto opatrenie, na základe ktorého štát prispeje sumou 1000 eur každému, kto si po stanovenú dobu vloží do druhého piliera predpísané množstvo finančných prostriedkov. Tieto samozrejme nebude môcť hneď vybrať, suma sa začne postupne uvoľňovať s postupujúcim časom sporenia.

Znie to ako čistý „socializmus“? V skutočnosti ide o tzv. obrátenú daňovú úľavu. Ak si človek sporí dostatočne dlho a sporí predpísané množstvo prostriedkov, postupne navkladá takú sumu, z ktorej odvedená daň je zhruba vo výške tohto bonusu.

Podľa štúdie OECD motivačné schémy s nominálnou podporou môžu byť mimoriadne efektívne pre nízkopríjmových zamestnancov a rodiny s deťmi. A to sú presne tí, ktorých aktuálna motivačná schéma míňa.

O štvrtinu vyšší dôchodok? Áno a celkom jednoducho.

Možnosť dosiahnuť vyšší dôchodok v II. pilieri ponúka aj zmena vo výplatnej fáze. Jednou z možností, ako môžete v súčasnosti naložiť s vašou nasporenou sumou, je zakúpenie doživotného dôchodku od komerčnej poisťovne. Toto sa však ukázalo ako nesprávny krok. Do systému sa zapojilo málo poisťovní a ponúkané dôchodky sú nízke.

Preto navrhujeme, že komerčné poisťovne nahradíme Sociálnou poisťovňou alebo programovým výberom na strednú dĺžku dožitia + 5 rokov. Iba výpočtom dôchodku výhradne podľa úmrtnostných tabuliek sa doživotné dôchodky zvýšia o 25 až 30 %, čo je dnešná marža komerčných poisťovní. Opäť jednoduché a veľmi efektívne riešenie.

Máme najlepší sociálny program

Na to, aby sme dokázali zlepšiť situáciu súčasným alebo budúcim dôchodcom SASKA nepotrebuje populistické a zároveň nereálne sľuby. Tisícka na účet ani okamžité zvýšenie dôchodkov z II. piliera o štvrtinu takými nie sú. Je za tým odbornosť, skúsenosti a expertíza potvrdená aj štúdiou OECD.

Naše ďalšie riešenia pre lepšie dôchodky nájdete v prehľade nižšie. Celý program SASKY v sociálnej oblasti si môžete prečítať TU alebo vypočuť TU. SASKA je istota ekonomického rastu a ten aj pre sociálne veci nevyhnutne potrebujeme.

Ďalšie navrhované opatrenia SASKY v oblasti dôchodkov:

 • Ústavne ukotvíme fiškálnu vyrovnanosť dôchodkového systému. Súčasťou každého nového opatrenia musí byť informácia, z čoho bude financované.
 • Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude zverejňovať tzv. indikátor dôchodkov, ako ukazovateľ udržateľnosti dôchodkového systému. Zmenou indikátora bude možné ilustrovať dopad každého zamýšľaného zásahu do systému.
 • Zjednodušíme výpočet dôchodku z I. piliera, začneme ho vypočítavať z odvedených príspevkov do systému, pri súčasnom zachovaní miery solidarity.
 • Zavedieme virtuálne dôchodkové účty – každý uvidí, koľko odviedol a na čo bude mať v budúcnosti nárok.
 • Vytvoríme systém apelov na osobnú zodpovednosť jednotlivca prostredníctvom tzv. oranžovej obálky a informačného webu s úplnými a zrozumiteľnými informáciami o dôchodkoch.
 • Zadefinujeme pravidlá pre jednorazový výber dôchodkových úspor, ak má dôchodca zabezpečený doživotný dôchodok vo výške priemeru v SR.
 •  Rozšírime povolené investície v druhom pilieri s cieľom dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie pri čo najnižšom riziku.
 • Otvoríme trh dôchodkových správcovských spoločností aj pre iné finančné inštitúcie a pre regulovaných obchodníkov s cennými papiermi.
 • Umožníme transformáciu Doplnkových dôchodkových sporení (DDS) na Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP).
 • Zavedieme spoločné dôchodkové konto manželov a registrovaných partnerov.
 • Namiesto rodičovského bonusu rodičom prepočítame dôchodky za roky, ktoré sa starali o deti podľa ich príjmu pred dobou starostlivosti o dieťa.