Krypto na Slovensku možno predsa dostane šancu

Krypto na Slovensku možno predsa dostane šancu

V mojom predchádzajúcom blogu som písal o tom, čo môže investorom a ekonomike priniesť rozšírený návrh zákona o zdaňovaní investícií a kryptomien. Novela zákona prešla v máji do druhého čítania s podporou 115 hlasov. Dnes sme pred júnovou schôdzou parlamentu a ja vidím šancu na úspech 50:50. V aktuálnej situácii to nie je málo.

Zhrňme si na úvod to najdôležitejšie, čo novela zákona prináša. V prvom rade zrovnoprávňuje zdaňovanie rôznych typov investícií, pričom zavádza tzv. časový test – všetky investície majú byť po uplynutí 1 roka od dane oslobodené. V prípade tuzemských podielových fondov navrhujeme zrušenie zrážkovej dane.

Druhý okruh najdôležitejších zmien sa týka kryptomien. Tie by mali byť po 1 roku zdaňované sadzbou 7 %, a návrh ruší aj nezmyselné zdravotné odvody zo zisku z predaja krypta. Veľkú zmenu predstavuje možnosť uplatniť si straty voči ziskom v rámci zdaňovacieho obdobia.

Potrebujeme 76 hlasov

Keď sme o zmene zdaňovania investícií a kryptomien hlasovali v novembri, návrh podporilo iba 45 poslancov. Medzitým sa postoj poslancov posunul, a pre májový návrh, ktorý som podával s kolegami z viacerých klubov, sme získali 115 hlasov. Svoju rolu v zmene postoja určite zohralo aj to, že viacerí poslanci po novembrovom hlasovaní čelili negatívnym reakciám svojich voličov. Tentoraz boli preto prístupnejší diskusii.

Stále sa však stretávam s tým, že mnohí z nich navrhovaným zmenám nerozumejú. Pomerne častá otázka bola, prečo by malo byť krypto zdaňované menej ako zisky z iných investícií. Čo ale znamená nepochopenie návrhu, pretože ak sú investície po roku držania oslobodené od dane a krypto sa má zdaňovať 7 %, tak je to práve naopak. Uznávam, že ide o komplikovanú oblasť, čaká ma preto ešte veľa rokovaní a vysvetľovania.

Samozrejme, postoj niektorých poslancov nezmením. Ak sa napríklad bývalý minister financií vyjadrí, že novela ich nezaujíma, pretože ich voliči krypto nemajú, musím sa pousmiať. Krypto je miliardové kapitálové odvetvie, ktoré je v iných krajinách jedným z pilierov ekonomiky a do štátneho rozpočtu prináša zaujímavé príjmy. V návrhu navyše nejde iba o krypto, cieľom je zlepšiť podmienky pre všetkých, aj bežných investorov.

Mojou snahou v súčasnosti je získať 76 hlasov pre verziu zákona, ktorý predstavuje reálny posun dopredu. Dôležité je, ako k tomu pristúpi Ministerstvo financií, ktoré by malo vzniesť svoje pripomienky. Donedávna som tvrdil, že daňová sekcia MF SR je najväčšou brzdou rozvoja kapitálového trhu u nás. Verím, že tentoraz bude diskusia konštruktívna.

Verzia, ktorá dokáže získať podporu

V súčasnej situácii teda hľadáme takú verziu novely zákona, ktorá má šancu prejsť. Od niektorých poslancov som totiž dostal hlasy iba pod podmienkou, že do druhého čítania pripravíme pozmeňujúci návrh, s ktorým budú súhlasiť.

Už pri príprave rozšíreného návrhu som sa snažil pripraviť taký model, ktorý dokáže získať podporu. Viem, že medzi politickými stranami je nechuť podporovať krátkodobé obchodovanie (z ich pohľadu špekulovanie), preto som tam rovno dal časový test. Za silný argument považujem to, že dnes má štátny rozpočet z krypta príjem blízky nule a môžeme ho zvýšiť. Preto som nenavrhol úplné oslobodenie od dane, ale daň 7 %. Treba hlavne urobiť prvý krok a uznať v legislatíve existenciu krypta ako relevantného nástroja.

Aj dnes preto uvažujem, čo sú tie minimálne úpravy, ktoré chcem novelou docieliť. Čo sa týka krypta, prvoradé je zrušenie nezmyselných zdravotných odvodov. „Vďaka“ nim je súčasné daňové zaťaženie zisku z krypta na úrovni 33-39 %, a tak investorov ani nenapadne zdaňovať svoje zisky na Slovensku.

Takisto musíme docieliť, aby zdaniteľné plnenie nastalo, až keď sa krypto premení za peniaze alebo stablecoin naviazaný na fiat menu. Dôležitou podmienkou je aj to, aby sa daň platila zo zisku v danom roku po odpočítaní strát. Dnes sa zdaňuje všetok zisk, ale straty si zarátať nemôžete.

V druhej časti návrhu, ktorá sa týka  klasických investícií chcem určite docieliť, aby sa znížil počet daňových režimov, ktoré sa dnes na investície uplatňujú. Nevedieť, do ktorého z niekoľkých daňových režimov moje investície spadajú – to predsa nie je štát 21. storočia. 

Regulácia neznamená zakazovanie

Už počas májovej schôdze, kedy sme o návrhu rokovali, sa objavili mnohé kritické komentáre ohľadom rizikovosti krypta. Poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska napríklad povedal, že ich experti mu k návrhu napísali, že nechcú podporovať špekulácie. Nakoniec ako jeden z mála hlasoval proti.

Ešte viac argumentov sa objavilo po tom, ako bol zákon posunutý do druhého čítania. Médiá upozorňovali na to, že Európska únia schválila prvú komplexnú reguláciu krypta na svete. Regulácia a zakazovanie sú však dva rozdielne prístupy. Mnohí túto úpravu vnímajú práve ako príležitosť pre rozvoj spoločensky prospešných krypto projektov.

Určite nemá zmysel krypto ignorovať alebo dokonca zakazovať. Nemám pocit, že v zakazovaní by historicky zákonodarci slávili nejaké významné úspechy. Či ide o alkohol, marihuanu alebo hazard. S istotou môžeme povedať, že v krypte, ktoré je do veľkej miery anonymné, sa to určite nepodarí.

Na riziká treba upozorňovať

Samozrejme, na riziká, ktoré krypto predstavuje, je potrebné upozorňovať. Krypto nie je kryté žiadnym majetkom, je budované na dôvere a sofistikovaných matematických algoritmoch. Adopcia kryptomien v spoločnosti je stále veľmi nízka, a tak ide o veľmi volatilné aktíva. Ich cena sa preto veľmi prudko mení.

Už len z tohto dôvodu ide o špekulatívne aktívum. V portfóliu investora by malo tvoriť iba malú časť. Či to bude 5,10 alebo 15 % závisí od miery tolerancie rizika investora a aj od jeho investičného horizontu.

A samozrejme, nakoľko ide o slabo regulované odvetvie, okrem tých najznámejších a najdôveryhodnejších kryptomien stále vznikajú nové, častokrát pochybné projekty, väčšinou nazývané shitcoiny. A tie sú naozaj horšie od kasína.

To však neznamená, že krypto treba zakazovať alebo extrémne zdaňovať. Je to jednoznačne odvetvie, ktoré nie je pre každého. Nemôžeme ho však ignorovať a šikovných a kreatívnych ľudí posielať zakladať svoje projekty do zahraničia. Každoročne tak prichádzame o veľa. Preto verím, že počas blížiacej sa schôdze parlamentu sa nám podarí získať pre novelu zákona dostatočnú podporu. Kapitálový trh ako aj krypto potrebuje na Slovensku konečne dostať šancu.